Skip to content

Obiectivele şi destinaţia serviciilor CCOP

Oferirea de noi oportunități de angajare a tinerilor din sistemul educațional, prin activități de consiliere și orientare în carieră care vizează:

  • Identificarea nevoilor de formare continuă şi organizarea de cursuri facultative pentru studenţi;
  • Compatibilizarea individului cu profilul de carieră adecvat;
  • Sprijinirea coordonatorilor de programe de studiu în vederea armonizării competenţelor absolvenţilor cu cerinţele pieţei muncii;
  • Formarea şi dezvoltarea abilităţilor de integrare pe piaţa forţei de muncă în domeniile de studiu absolvite;
  • Asigurarea contactului eficient între organizaţiile studenţeşti şi universitate;
  • Facilitarea relației dintre studenți și piața muncii, cu scopul identificării nevoilor și provocărilor reale ale acesteia;
  • Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de consiliere individuală şi de grup pe probleme personale şi educaţionale;
  • Reducerea abandonului universitar cauzat de motive profesionale sau de orientare în carieră, precum și de motive personale sau de adaptare la mediul universitar;