Skip to content

Cadrul legal

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) este o structură din cadrul Universităţii ,,Ovidius” din Constanţa, înfiinţată în conformitate cu:

  • Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 179/18 ianuarie 2011;
  • Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr.650/19 noiembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei – cadru privind organizarea și funcționarea centrelor de consiliere și orientare în carieră în sistemul de învățământ superior din România;
  • Ordinul Ministrului Educației și Cercetării Științifice, nr.3070/14 ianuarie 2015 pentru modificarea Metodologiei – cadru privind organizarea și funcționarea centrelor de consiliere și orientare în carieră în sistemul de învățământ superior din România;
  • Legea 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România;

–   Legea 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.