Skip to content

Misiunea CCOP

  • Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) oferă studenţilor şi absolvenţilor Universităţii Ovidius din Constanţa servicii de informare, consiliere şi orientarea în carieră pentru integrarea pe piaţa forţei de muncă.
  • În condiţiile Legii, precum şi în baza deciziei Rectorului, Centrul se constituie ca structură de psihologie proprie instituţiei, pentru evaluarea psihologică a personalului didactic.
  • Centrul colaborează cu toate structurile academice şi administrative, în scopul creşterii calităţii tuturor serviciilor furnizate către studenţi, masteranzi, doctoranzi, către comunitatea academică şi publicul larg.
  • Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră dezvoltă relaţii funcţionale cu facultăţile şi centrele din cadrul Universităţii, precum şi cu reprezentanţii studenţilor si colaborează cu Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională, Centre similare din alte universităţi, Casa Corpului Didactic, Agentii Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă, ONG-uri, angajatori, foruri naţionale şi internaţionale de specialitate, foruri metodologice acreditate, instituţii de perfecţionare acreditate etc.