Skip to content

Adresabilitatea serviciilor

  • Pentru studenţi centrul oferă următoarele categorii de servicii: consiliere în carieră; consultanţă antreprenorială; prezentarea ofertelor de locuri de muncă; sporirea oportunităţilor de dezvoltare profesională, practică şi voluntariat; marketing şi dezvoltare personală.
  • Pentru cadrele didactice universitare centrul oferă servicii de evaluare, consiliere şi asistenţă psiho-pedagogică în vederea optimizării calităţii prestaţiei profesionale şi a evoluţiei proprii în carieră.
  • Pentru personalul nedidactic centrul oferă servicii de evaluare şi consiliere în vederea optimizării calităţii prestaţiei profesionale şi a evoluţiei proprii în carieră.
  • Pentru companii prin intermediul centrului se pot organiza: târguri de carieră; prezentări de companii; promovare de evenimente care vizează selecţie/recrutarea forţei de muncă şi selecţia de CV-uri.
  • La nivel instituţional centrul realizează studii, cercetări şi rapoarte de analiză pe diverse problematici ale evoluţiei în carieră a studenţilor, absolvenţilor şi cadrelor didactice, precum şi pe probleme de calitate a serviciilor academice.
  • La nivelul comunităţii centrul asigură facilitarea relaţiilor studenţilor cu angajatorii şi piaţa muncii, monitorizări ale stagiilor de practică şi internship şi cercetări legate de eficienţa programelor de studii şi nevoile de reformă a acestora; prospectarea pieţei muncii şi a nevoii de competenţe.